Aktualności

Gazociąg w/c DN150 o długości ok 6km.

16.01.2015r. firma Promatec Oil&Gas podpisała kontrakt z FX Energy Poland Sp. z o.o. na wykonanie usług planistycznych i opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 6km w woj. kujawsko-pomorskim.

Instalacja technologiczna oczyszczania gazu

11.2014 firma Promatec Oil&Gas podpisała kontrakt z Tebodin Poland Sp. z o.o. na wykonanie usług planistycznych i opracowanie dokumentacji formalno - prawnej na budowę instalacji technologicznej przy odwiercie gazowym w woj. wielkopolskim.