O firmie

Firma Promatec Oil&Gas świadczy usługi w obszarze

  • wydobywania gazu i ropy ze złóż,
  • oczyszczania gazu i odzysku węglowodorów,  
  • przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego i produktów naftowych,

Celem firmy jest zapewnienie naszym klientom profesjonalnego wsparcia przy podejmowaniu kluczowych decyzji na każdym etapie realizacji zamierzeń inwestycyjnych począwszy od inicjowania i definiowania założeń inwestycji poprzez fazę planowania, organizowania i wykonania oraz obsługi i eksploatacji powstałych obiektów.

 

Oferujemy szerokie spektrum usług dla klientów w zakresie:

  • doradztwa inwestorskiego,
  • inicjowania i planowania inwestycji
  • projektowania i uszczegóławiania rozwiązań
  • zarządzania inwestycją
  • wsparcia kontraktorów
  • obsługi serwisowej i operatorstwa
  • szkoleń i promocji
Powrót